ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ “COOKIES”

Ο ιστότοπος www.misstoptrends.bg διαχειρίζεται η «Talante Trade» ΟΟΔ, με ΕΙΚ 205398695, έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Σόφια Αγίας Τριάδας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Σας ενημερώνουμε ότι η Πολιτική του “Talente Trade” OOD συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (“ο Κανονισμός”). Κατά τη χρήση του ιστότοπου της “Talante Trade” Ltd. – www.misstoptrends.bg, είναι δυνατή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ζητούμε εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του χρήστη και ανακοινώνουμε αυτήν την πολιτική για την προστασία τους.

Με αυτήν τη δήλωση απορρήτου, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το εύρος και το σκοπό των δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Οι χρήστες ενημερώνονται, μέσω της παρούσας δήλωσης, για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και για τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του Κανονισμού.

Ι. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι οι λεγόμενες “συνήθη προσωπικά δεδομένα”, συγκεκριμένα: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία πάντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων ανά χώρα.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η “Talante Trade” OODέχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που λαμβάνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ιστότοπού μας.

II. Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία και η χρήση προσωπικών δεδομένων έχει σκοπό τη δημιουργία συμβατικής σχέσης μεταξύ μας και εσάς ως χρήστη. Ο τρόπος επεξεργασίας και αποθήκευσης, καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Κανονισμό, ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων μπορεί να απαιτείται εν μέρει από το νόμο (για παράδειγμα, φορολογική νομοθεσία) ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα εδραιωμένης συμβατικής σχέσης. Εάν είναι απαραίτητο να συναφθεί σύμβαση, ο χρήστης πρέπει να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα για το σκοπό αυτό, τα οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με τη σειρά που ορίζει ο Κανονισμός. Η άρνηση παροχής προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σύναψης σύμβασης ή παροχής υπηρεσιών εκ μέρους μας.

III. Κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων εκτός εταιρείας

Οι κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων εκτός εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

 1. Εταιρείες που επεξεργάζονται και παρακολουθούν εκτενώς τα προσωπικά δεδομένα (διακομιστές φιλοξενίας)

Ο ιστότοπος της «Talante Trade» ΕΠΕ συλλέγει γενικά δεδομένα και πληροφορίες κατά την επίσκεψή της. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή που ανήκει στην “Superhosting.BG” OOD, τα οποία συμμορφώνονται αυστηρά με τον Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#gdpr. Η συλλογή μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπό μας (τα λεγόμενα Referrers), (4) ( 5 ) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) τη διεύθυνση IP, (7) τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, (8) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης στον ιστότοπό μας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το “Talante Trade” OODδεν εξάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για: (1) δημιουργία του σωστού περιεχομένου στον ιστότοπό μας, (2) βελτιστοποίηση του περιεχομένου στον ιστότοπό μας, (3) εξασφάλιση ποιοτικής πρόσβασης σε πληροφορίες, (4) παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για δίωξη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.

Ως εκ τούτου, η “Talante Trade” Ltd. αναλύει στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα, προκειμένου να αυξήσει την προστασία των δεδομένων και την ασφάλειά τους και να εγγυηθεί ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται. Τα ανώνυμα δεδομένα σε αρχεία καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα παρέχονται από τον χρήστη.

 1. Εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων

– “Cookies”
Ο ιστότοπος του www.misstoptrends.bg χρησιμοποιεί cookies. Τα “cookies” είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη.
Μέσω της χρήσης «cookies», η «Talente Trade» OODμπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση των «cookies».

Με τη βοήθεια των «cookies», οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν σύμφωνα με τη συμπεριφορά και τις επιθυμίες του χρήστη. Τα «cookies» μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους χρήστες μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απαγορεύσει τη χρήση «cookies» μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα προγράμματα περιήγησης και τις εφαρμογές. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη χρήση και την αποθήκευση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

– Φόρμα επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου

Ο ιστότοπος του “Talente Trade” OOD περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν τη γρήγορη ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας, καθώς και την άμεση επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει επίσης την υποβολή άμεσων πληροφοριών μέσω e-mail, χρησιμοποιώντας μια φόρμα στον ιστότοπο. Εάν ένας χρήστης επικοινωνήσει με το “Talante Trade” OODαπευθείας μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Τέτοια προσωπικά δεδομένα, που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από τον χρήστη, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται με σκοπό την επικοινωνία μαζί του. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν παρέχονται σε τρίτους.

IV. Διαβίβαση (μεταφορά) προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕς

 • Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics

Έχουμε ενσωματώσει ένα σενάριο Google Analytics στον ιστότοπό μας. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου: ποιες σελίδες επισκέφθηκαν, πόσο συχνά και για πόσο καιρό προβλήθηκε μια υποσελίδα. Τα αναλυτικά στοιχεία Ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου και πιθανώς για την εκτέλεση ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Το Google Analytics ανήκει στην Google Inc., 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Για αναλυτικά στοιχεία ιστού μέσω του Google Analytics, χρησιμοποιούμε το ‘_gat. _anonymizeIp”. Με τη βοήθεια αυτής της εφαρμογής, η διεύθυνση IP του ISP του χρήστη συντομεύεται από την Google και ανωνυμοποιείται.

Ο σκοπός του Google Analytics είναι να αναλύει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας και να παρέχει διαδικτυακές αναφορές.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα «cookie» στη συσκευή του χρήστη που έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Ο ορισμός των cookies επεξηγείται παραπάνω. Με τη βοήθεια του «cookie», η Google μπορεί να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπού μας. Σε κάθε επίσκεψη σε οποιαδήποτε από τις σελίδες στον ιστότοπό μας όπου είναι ενσωματωμένος ο κώδικας παρακολούθησης του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου της συσκευής του χρήστη θα στέλνει δεδομένα στο Google Analytics. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η Google λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη, όπως διεύθυνση IP και τοποθεσία.

Το “cookie” χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών όπως η ώρα πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπό μας. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, θα παρέχονται στην Google. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις ΗΠΑ και η εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Ο χρήστης μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση “cookies” από τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή, μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί τη μόνιμη αποθήκευση πληροφοριών από τα “cookies”. Μια τέτοια ρύθμιση σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης θα εμποδίσει το Google Analytics να αποθηκεύσει ένα “cookie” στη συσκευή του χρήστη. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού ή/και της εφαρμογής του χρήστη με την οποία επισκέφτηκε τον ιστότοπό μας.
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google. Για αυτό, ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης από το https://tools.google .com /dlpage/gaoptout και εγκαταστήστε το. Μέσω JavaScript, αυτό το πρόσθετο θα εμποδίσει το Google Analytics να παρέχει τα δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη και τη συμπεριφορά στην Google. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται αντίρρηση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν εγκατασταθεί ξανά η συσκευή του χρήστη, αυτό το πρόσθετο εξαίρεσης θα πρέπει να εγκατασταθεί ξανά. Εάν η προσθήκη του προγράμματος περιήγησης απεγκατασταθεί από τον χρήστη, ενδέχεται να απαιτείται νέα εγκατάσταση και ενεργοποίηση της προσθήκης προγράμματος περιήγησης.

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες και τους ισχύοντες κανονισμούς απορρήτου της Google στη διεύθυνση https://www .google.com/intl/bg/policies/privacy. Οι πληροφορίες που συλλέγει το Google Analytics, η επεξεργασία και η αποθήκευσή τους περιγράφονται λεπτομερώς στη διεύθυνση https://www. google .com/analytics.

 • Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του κοινωνικού δικτύου Facebook

Στον ιστότοπό μας έχουμε αναφορές στο κοινωνικό δίκτυο Facebook Το κοινωνικό δίκτυο είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάντησης στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα όπου οι χρήστες επιτρέπεται να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή για να επιτρέψει στους χρήστες να παρέχουν προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να συνδέονται μεταξύ τους.

Το Facebook ανήκει στη Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Εάν ο χρήστης ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, στην Ιρλανδία.

Κάθε σελίδα του ιστότοπού μας μπορεί να έχει έναν σύνδεσμο προς το προφίλ μας στο Facebook ή/και εγκατεστημένα πρόσθετα Facebook. Είναι πιθανό η συσκευή από την οποία ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπό μας να τον προσκαλεί να εγκαταστήσει μια πρόσθετη ρύθμιση ή/και την εφαρμογή Facebook για κινητά. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση όλων των πιθανών προσθηκών Facebook στη διεύθυνση https://developers.facebook.com /docs/plugins. Κατά τη διαδικασία αυτή, το Facebook ενημερώνεται για την υποσελίδα του ιστότοπού μας που επισκέφτηκε ο χρήστης.

Εάν ο χρήστης είναι επίσης συνδεδεμένος στο Facebook την ίδια στιγμή, το Facebook το εντοπίζει και συλλέγει πληροφορίες που σχετίζονται με το προφίλ χρήστη του χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο. Εάν ο χρήστης κάνει κλικ σε έναν από τους συνδέσμους/κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένοι στον ιστότοπό μας, το κοινωνικό δίκτυο αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες που συσχετίζει με το προσωπικό προφίλ χρήστη εκεί.

Το Facebook λαμβάνει πάντα πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα κοινωνικού δικτύου, ανεξάρτητα από το αν ο χρήστης κάνει κλικ σε έναν από τους συνδέσμους από το Facebook στον ιστότοπό μας ή όχι. Εάν δεν επιθυμεί τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Facebook, καλό είναι ο χρήστης να αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο πριν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.

Η πολιτική απορρήτου του Facebook δημοσιεύεται στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy , όπου παρέχονται πληροφορίες για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο. Εξηγεί επίσης ποιες πιθανές ρυθμίσεις προσφέρει το Facebook για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Περιγράφονται διάφορες επιλογές διαμόρφωσης που απαγορεύουν τη μετάδοση δεδομένων στο Facebook.

 • Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google+
  Έχουμε ενσωματώσει ένα κουμπί κοινωνικού δικτύου Google+ στον ιστότοπό μας. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος συνάντησης στο Διαδίκτυο – μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει την παροχή προσωπικών ή επιχειρηματικών πληροφοριών. Το Google+ επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προφίλ χρηστών, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Το Google+ ανήκει στην Google Inc., 1600 Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, γίνεται αυτόματη λήψη του ενσωματωμένου κουμπιού Google+ και εμφανίζεται στη συσκευή του χρήστη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η Google ενημερώνεται για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφτηκε ο χρήστης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Google+ στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/< /a>.

Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Google+ όταν επισκέπτεται τον ιστότοπό μας, η Google αναγνωρίζει τον λογαριασμό χρήστη και λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τις συγκεκριμένες σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του κουμπιού Google+ και η Google τις συσχετίζει με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη του Google+.

Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας και ως εκ τούτου δώσει μια σύσταση στο Google+ 1, η Google συσχετίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Google+ και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Η Google αποθηκεύει τη σύσταση του ατόμου που επισήμανε με το Google+ 1 μία ή περισσότερες σελίδες του ιστότοπού μας, καθιστώντας αυτήν τη σύσταση δημόσια διαθέσιμη σύμφωνα με τους όρους που αποδέχεται ο χρήστης κατά την εγγραφή του στο κοινωνικό δίκτυο. Στη συνέχεια, οι προτάσεις με το Google+ 1 μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα (όνομα προφίλ Google+ και εικόνα προφίλ) αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε άλλες υπηρεσίες Google: από τη μηχανή αναζήτησης, τα αποτελέσματα αναζήτησης Google, το προφίλ Google του χρήστη. Η Google μπορεί επίσης να συνδέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google και να καταγράφει αυτές τις προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσει ή να βελτιστοποιήσει τις διάφορες υπηρεσίες της Google.

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να παρέχει αυτά τα δεδομένα στην Google, μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Google+ πριν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες και τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση https :// www.google.com/intl/bg/policies/privacy/. Περισσότερες αναφορές από την Google σχετικά με το κουμπί 1 του Google+ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https:/ / developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 • Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Twitter
  Έχουμε συνδέσμους και κουμπιά από και προς το Twitter στον ιστότοπό μας. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση, δημόσια προσβάσιμη και υπηρεσία microblogging όπου οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διανέμουν τα λεγόμενα «tweets», π.χ. σύντομα μηνύματα που περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι συνδεδεμένοι στο Twitter. Οι αναρτήσεις εμφανίζονται επίσης στους λεγόμενους ακόλουθους του εκάστοτε χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets των χρηστών. Επιπλέον, το Twitter επιτρέπει τη χρήση hashtag, συνδέσμων ή retweet.

Το Twitter ανήκει στην Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Υπάρχει ένα ενσωματωμένο κουμπί Twitter σε κάθε σελίδα του ιστότοπού μας. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://about.twitter.com/ de/resources/buttons. Όταν χρησιμοποιεί τα κουμπιά, το Twitter λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την υποσελίδα του ιστότοπού μας που χρησιμοποιήθηκε. Ο σκοπός των κουμπιών είναι να μοιράζονται γρήγορα πληροφορίες στο κοινωνικό δίκτυο και να αυξάνουν τον αριθμό των επισκεπτών μας με την κοινή χρήση περιεχομένου.

Εάν ο χρήστης είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος στο Twitter, το Twitter καταγράφει τη διάρκεια και τις επισκέψεις σε κάθε σελίδα του ιστότοπού μας και συσχετίζει αυτήν τη συμπεριφορά με τον λογαριασμό κοινωνικού δικτύου του χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται ανεξάρτητα από το αν ο χρήστης έχει κάνει κλικ σε κάποιο από τα κουμπιά κοινωνικών δικτύων στον ιστότοπό μας ή όχι.
Οι ισχύοντες κανονισμοί προστασίας δεδομένων του Twitter δημοσιεύονται στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy ?lang= en.

V. Περίοδος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι τα νομικά πλαίσια που προβλέπονται στον Κανονισμό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζει ο Κανονισμός, τα σχετικά δεδομένα διαγράφονται σύμφωνα με θεσπισμένους κανόνες, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης ή για τη δημιουργία σύμβασης μεταξύ των δύο μερών.

VI. Διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Το “Talante Trade” OODεπεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού ή για μια περίοδο που προβλέπεται στον Κανονισμό.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν ισχύει ή εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που καθορίζει ο Ευρωπαίος νομοθέτης ή άλλος αρμόδιος νομοθέτης, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται ή διαγράφονται τακτικά σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

VII. Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

 1. Δικαίωμα επιβεβαίωσης
  Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει από επιβεβαίωση εάν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα, ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με:

– τους σκοπούς της επεξεργασίας·
– τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων·
– τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποκαλύφθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·
– όταν είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα·
– το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων·
– το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή·
– τη διαθεσιμότητα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όπως ορίζεται στο άρθρο. 22, παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού, καθώς και τις επιδιωκόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες για το εάν τα προσωπικά του δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Όπου συμβαίνει αυτό, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τις διασφαλίσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τη μεταφορά.

Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να επωφεληθεί από αυτό το δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

 1. Δικαίωμα διόρθωσης
  Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβειών στα προσωπικά του δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει ελλιπή προσωπικά δεδομένα, παρέχοντας μια πρόσθετη δήλωση για το σκοπό αυτό.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

 1. Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”)
  Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων χωρίς καθυστέρηση και είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαγράψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν υπάρχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

– τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία·
– ο χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο. 6, παράγραφος 1α ή άρθ. 9, παράγραφος 2α του Κανονισμού, και όταν δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους·
– ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο. 21, παράγραφος 1 του Κανονισμού και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους ή ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία τους, σύμφωνα με το άρθρο. 21, παράγραφος 2 του κανονισμού·
– τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία·
– τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών που καθορίζονται στο άρθρο. 8, παράγραφος 1 του κανονισμού·
Εάν ισχύει κάποιος από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω και ο χρήστης επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκευτεί από την “Talante Trade” OOD, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Ένας υπάλληλος του ”Talante Trade” OODθα διασφαλίσει αμέσως ότι το αίτημα διαγραφής ικανοποιείται αμέσως.

Όταν ο διαχειριστής έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα, υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθ. 17, παράγραφος 1 για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται σε τρίτους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης έχει ζητήσει να διαγραφούν. Οι εργαζόμενοι του «Talent Trade» ΟΟΔ θα οργανώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
  Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

– η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από τον χρήστη, δίνοντας στον διαχειριστή τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρίβειά τους·
– η επεξεργασία είναι παράνομη και τα δεδομένα του χρήστη αντιτίθενται στους κανόνες για τη διαγραφή τους και αντ’ αυτού ζητά τον περιορισμό της χρήσης τους·
– δεν είναι πλέον απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων·
– ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο. 21, παράγραφος 1 του Κανονισμού.

Εάν υπάρχει μία από τις παραπάνω συνθήκες και ο χρήστης ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων που αποθηκεύονται από το “Talante Trade” OOD, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Ο υπάλληλος της «Talante Trade» ΟΟΔ θα περιορίσει την επεξεργασία τους.

 1. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
  Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά του δεδομένα που μας παρέχονται σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παρέχει αυτά τα δεδομένα σε άλλο διαχειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6, παράγραφος 1α, άρθ. 9, παράγραφος 2α του Κανονισμού ή σύμβασης, σύμφωνα με το άρθ. 6, παράγραφος 1β του Κανονισμού.

Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματος φορητότητας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 20, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παρέχει προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

 1. Δικαίωμα αντίρρησης
  Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1 του κανονισμού.

Η “Talante Trade” OODδεν θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν έχουμε νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους που υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του χρήστη ή για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αγωγών .
Εάν η “Talante Trade” OOD επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για τον σκοπό αυτό. Αυτό αναφέρεται στο προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την επεξεργασία των δεδομένων του για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με αυτό το αίτημα.

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο CPLD ή στο δικαστήριο

Η αρμόδια αρχή σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας είναι η Επιτροπή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, λεγόμενη. “Επόπτης”.
Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει τη διεύθυνση: Σόφια, οδός. “Ivan Evstatiev Geshov” 15, τηλέφωνο: 02 940 20 46 φαξ: 02 940 36 40; e-mail: [email protected], [email protected]: Ιστότοπος: www.cpdp. bg .

 1. Δικαίωμα άρνησης
  Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
  Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή.
 2. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, δημιουργία προφίλ
  Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει νομικές συνέπειες σε σχέση με αυτόν ή παρόμοια υλική επίπτωση σε αυτόν, εφόσον η απόφαση δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας και του χρήστη.

VIII. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τέχνη. 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού λειτουργεί ως νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τη λήψη συγκατάθεσης από τον χρήστη για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι ο ενδιαφερόμενος, όπως συμβαίνει για παράδειγμα. Όταν οι εργασίες μεταποίησης είναι απαραίτητες για την παράδοση αγαθών ή για την παροχή υπηρεσιών, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού. Το ίδιο ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη ή άλλου φυσικού προσώπου. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να βασίζεται στο άρθρο. 6, παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, σε περιπτώσεις όπου η βάση επεξεργασίας δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους παραπάνω νομικούς λόγους, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή τρίτων, εκτός εάν αυτό αγνοείται από τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του χρήστη.

IX. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο μέρος

Όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται στο άρθ. 6(1) Κανονισμός είναι η νομική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προς όφελος της ευημερίας των σημερινών και μελλοντικών πελατών.

Χ. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων του OOD “Talente Trade” βασίζεται στην ορολογία που χρησιμοποιείται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι κατανοητή στο ευρύ κοινό καθώς και στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται.
Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους:

 1. Προσωπικά δεδομένα
  Προσωπικά δεδομένα – κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου («χρήστη»). Ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως προσδιορίζοντας δεδομένα όπως όνομα, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό και άλλα.
 2. Υποκείμενο/χρήστης δεδομένων
  Υποκείμενο δεδομένων (“χρήστης”) είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή ταυτοποιηθεί, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.
 3. Επεξεργασία
  Επεξεργασία, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, συμβουλευτική, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διανομής ή με άλλο τρόπο διάθεση ή συνδυασμός, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής προσωπικών δεδομένων.
 4. Περιορισμός επεξεργασίας
  Περιορισμός επεξεργασίας είναι η σήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων προκειμένου να περιοριστεί η επεξεργασία τους στο μέλλον.
 5. Προφίλ
  Προφίλ – οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 6. Ελεγκτική αρχή / διαχειριστής
  Η ελεγκτική αρχή ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιος φορέας, υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο της ΕΕ.
 7. Παραλήπτης
  Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιος φορέας, υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ δεν θεωρούνται τρίτοι· η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 8. Τρίτο μέρος
  Το τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιος φορέας, υπηρεσία ή αρχή, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τα πρόσωπα που, υπό το άμεσο δικαίωμα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχουν το δικαίωμα να επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 9. Συναίνεση
  Η συναίνεση του χρήστη είναι κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη, με δήλωση ή με σαφείς θετικές ενέργειες και παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.