Κέρμα θεά του ήλιου και πέτρινη τιάρα από μέταλλο με διακοσμητικές πέτρες.
Σύνθεση: κράμα μετάλλου, πλαστικό.