Διάμετρος: 4,4 cm

Υλικό: Κράμα κοσμημάτων και τεχνητά μαργαριτάρια.