Γενικοί Όροι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MissTopTrends.bg

 

ΕΓΩ. ΘΕΜΑ

 

Τέχνη. 1. Οι παρόντες γενικοί όροι αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Talante Trade OOD, EIK 205398695, με έδρα και διεύθυνση διεύθυνσης: Sofia 1000, Sofia, p.k. 1309 g.k. η Αγία Τριάδα, εφεξής εν συντομία ΠΑΡΟΧΟΣ, και οι πελάτες, εφεξής ΧΡΗΣΤΕΣ, της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου toptrends, εφεξής MissTopTrends.bg

 

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

 

Τέχνη. 2. Πληροφορίες βάσει του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:

 

Όνομα του προμηθευτή: “Talante Trade OOD”
Διεύθυνση έδρας και διεύθυνσης: Σόφια, τ.κ. 1309 g.k. Αγία Τριάδα
Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας και διεύθυνση υποβολής παραπόνων από χρήστες: Σοφία 1000, Σόφια, τ.κ. 1309 g.k. Αγία Τριάδα
Στοιχεία αλληλογραφίας: [email protected]
Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: ΕΙΚ 205398695
Επόπτες:

 

(1) Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Διεύθυνση: Σοφία, «Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ” Νο. 2,

 

τηλέφωνο: (02) 940 20 46

 

φαξ: (02) 940 36 40

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], [email protected]

 

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

(2) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή

 

Διεύθυνση: Σόφια 1000, πλατεία “Σλαβέικοφ” #4Α, όροφοι 3, 4 και 6,

 

τηλ.: 02 / 980 25 24

 

φαξ: 02 / 988 42 18

 

τηλεφωνική γραμμή: 0700 111 22

 

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg

 

Εγγραφή βάσει του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας 205398695

 

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

Τέχνη. 3. Το MissTopTrends.bg είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, διαθέσιμη στη διεύθυνση Διαδικτύου www.MissTopTrends.bg, μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση και παράδοση αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων το ακόλουθο:

 

Να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε προφίλ για την προβολή του ηλεκτρονικού καταστήματος του Παρόχου και τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών.
Να ελέγξει τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά, τις τιμές και τους όρους παράδοσης.
Για να συνάψετε συμβάσεις με τον Προμηθευτή για την αγορά και πώληση και παράδοση των αγαθών που προσφέρονται στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg.
Για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε πληρωμών σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής MissTopTrends.bg.
Για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg.
Να κάνετε ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg μέσω της διεπαφής της σελίδας MissTopTrends.bg που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.
Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας MissTopTrends.bg στο Διαδίκτυο.
Να ασκήσουν το δικαίωμά τους να εξαιρεθούν, κατά περίπτωση, βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

 

Τέχνη. 4. Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg οργανώνει την παράδοση των αγαθών και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, στα πλαίσια καλής πίστης, αποδεκτά στην πράξη, κριτήρια και προϋποθέσεις του καταναλωτικού ή εμπορικού δικαίου.

 

Τέχνη. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την αγορά και πώληση αγαθών με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg, στη διεύθυνση MissTopTrends.bg Η σύμβαση έχει συναφθεί στα βουλγαρικά και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του Προμηθευτή στην πλατφόρμα .

 

(2) Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg αναλαμβάνει να οργανώσει την παράδοση και τη μεταβίβαση της κυριότητας στον Χρήστη των αγαθών που καθορίζονται από αυτόν μέσω της διεπαφής στο πλατφόρμα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών το αργότερο μέχρι την αποστολή της δήλωσης για τη σύναψη της σύμβασης με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg.

 

(3) Οι χρήστες θα καταβάλλουν στον Πάροχο της πλατφόρμας MissTopTrends.bg αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg και αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Η αμοιβή είναι ίση με την τιμή που ανακοινώθηκε στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg

 

Τέχνη. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και την ηλεκτρονική υπογραφή και το άρθ. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που έγιναν από τους Χρήστες του ιστότοπου έγιναν από τα πρόσωπα που υποδεικνύονται στα δεδομένα που παρείχε ο Χρήστης κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση.

 

IV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ MissTopTrends.bg

 

Τέχνη. 7. (1) Για να χρησιμοποιήσει το MissTopTrends.bg για τη σύναψη συμβάσεων για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει ένα όνομα και κωδικό πρόσβασης της επιλογής του για απομακρυσμένη πρόσβαση ή να ταυτοποιηθεί μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ή στο Google, ο οποίος θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

 

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, πραγματοποιώντας ηλεκτρονική εγγραφή στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε αυτήν. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παραγγελίες για την παράδοση αγαθών και ένα προφίλ από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Google.

 

(3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στο καλάθι χρήστη και πατώντας το κουμπί «Παραγγελία», ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφώνεται ανεπιφύλακτα με αυτούς.

 

(4) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την παραγγελία που έκανε ο Χρήστης μέσω e-mail. Δημιουργείται λογαριασμός του Χρήστη και προκύπτουν συμβατικές σχέσεις μεταξύ αυτού και του Παρόχου.

 

(5) Κατά την εγγραφή ή την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα τα δεδομένα που καθορίζονται στην εγγραφή ή την παραγγελία του σε περίπτωση αλλαγής.

 

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΣΗΣ

 

Τέχνη. 8. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg για να συνάψουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση των αγαθών που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg.

 

(2) Σε περιπτώσεις παραγγελίας αγαθών χωρίς εγγραφή από τον Χρήστη, ο τελευταίος αποδέχεται αυτούς τους γενικούς όρους κατά τη στιγμή της παράδοσης. Θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους αποδεχόμενος την παράδοση των αγαθών.

 

Τέχνη. 9. Οι χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση για την αγορά και πώληση των αγαθών στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 

(1) Συνδεθείτε στο σύστημα για την τοποθέτηση παραγγελιών στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg

 

(2) Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα αγαθά που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg και προσθέτοντάς τα σε μια λίστα προϊόντων προς αγορά.

 

(3) Παροχή των απαραίτητων δεδομένων για την αναγνώριση του Χρήστη ως συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης.

 

(4) Παροχή δεδομένων για την παράδοση.

 

(5) Επιλογή τρόπου και χρόνου καταβολής του τιμήματος.

 

(6) Επιβεβαίωση παραγγελίας.

 

VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 

Τέχνη. 10. (1) Ο Πάροχος και οι Χρήστες συνάπτουν χωριστές συμβάσεις για την αγορά και πώληση των αγαθών που ζητούν οι Χρήστες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι επιλέγονται με μία ηλεκτρονική δήλωση και από μία λίστα αγαθών προς αγορά.

 

(2) Ο προμηθευτής μπορεί να οργανώσει την παράδοση των αγαθών που παραγγέλθηκαν με τις χωριστές συμβάσεις αγοράς και πώλησης μαζί και ταυτόχρονα.

 

(3) Τα δικαιώματα των Χρηστών σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση πώλησης. Η άσκηση δικαιωμάτων σε σχέση με ένα παραδοθέν αγαθό δεν επηρεάζει και δεν έχει καμία επίδραση σε σχέση με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας των άλλων αγαθών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση για την αγοραπωλησία ορισμένων αγαθών δεν επηρεάζει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας τα άλλα αγαθά που παραδίδονται στον χρήστη.

 

Τέχνη. 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης πώλησης, ο Χρήστης υποχρεούται να προσδιορίζει επακριβώς και κατηγορηματικά τη σύμβαση και τα αγαθά για τα οποία ασκούνται τα δικαιώματα.

 

Τέχνη. 12. Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει αμέσως το τίμημα για τα μεμονωμένα συμβόλαια πώλησης κατά την παραγγελία των αγαθών ή κατά την παράδοσή τους.

 

VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

Τέχνη. 13. Οι κανόνες αυτής της ενότητας VII αυτών των γενικών όρων ισχύουν μόνο για Χρήστες οι οποίοι, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή κατά την εγγραφή στο MissTopTrends.bg, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι Χρήστες κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή/και της Οδηγίας 2011/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.

 

Τέχνη. 14. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg ορίζονται στο προφίλ κάθε αγαθού στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg

 

(2) Η τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg

 

(3) Η αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων, που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες κατά την επιλογή των αγαθών για την ολοκλήρωση της αγοράς και πώλησης σύμβαση;

 

(4) Οι τρόποι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται στους παρόντες γενικούς όρους και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg

 

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι τρέχουσες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης.

 

(6) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας MissTopTrends.bg ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Τέχνη. 15. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι προμηθευτές στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg έχουν το δικαίωμα να αποδέχονται προκαταβολή για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τον Χρήστη για την αγορά και πώληση αγαθών και την παράδοσή τους.

 

(2) Ο Χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα αν θα πληρώσει στον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg την τιμή για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσής τους.

 

(3) Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του Χρήστη είναι ίση ή υπερβαίνει τα 500 BGN, η πληρωμή θα γίνεται μόνο με μεταφορά ή πληρωμή στον λογαριασμό πληρωμών του Προμηθευτή.

 

Τέχνη. 16. (1) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή κύρωση και χωρίς να αναφέρει το λόγο, να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών από τον Προμηθευτή μέσω της ενιαίας φόρμας υπαναχώρησης σύμβασης που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg στη διεύθυνση Ασκήστε τα δικαιώματά σας! και στο Παράρτημα Νο. 1 αυτών των γενικών όρων. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι διαθέσιμες στο Exercise Your Rights! και στο Παράρτημα Νο. 2 αυτών των γενικών όρων.

 

(2) Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
για την παράδοση αγαθών που γίνεται κατόπιν παραγγελίας του χρήστη ή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του·
για την παράδοση αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να υποβαθμίσουν την ποιότητα ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής·
για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας·
για την παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν·
για την παράδοση σφραγισμένων εγγραφών ήχου ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή που έχει αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ενεργοποίησης για άδειες χρήσης λογισμικού, λειτουργιών λογισμικού ή εικονικών μέσων πληρωμής.
για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής για την παράδοση τέτοιων δημοσιεύσεων·

 

(3) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών, όπως ορίζονται στον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση εντός περιόδου έως και ενός έτους και 14 ημερών , ξεκινώντας από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της περιόδου εξαίρεσης, η ίδια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παροχής της. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει τη δήλωση εξαίρεσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο απευθείας στον Πάροχο μέσω της ενιαίας σύμβασης φόρμα εξαίρεσης διαθέσιμη στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg στο Παράρτημα Νο. 1 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

 

(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή από τη σύμβαση εκτός των εμπορικών χώρων, ο Προμηθευτής θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο στις 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο πάροχος επιστρέφει τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο χρήστης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο χρήστης έχει εκφράσει τη ρητή συγκατάθεσή του για χρήση άλλου τρόπου πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν σχετίζεται με κόστος για τον χρήστη.

 

(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος άρνησης, τα έξοδα επιστροφής των παραδοθέντων αγαθών αφαιρούνται από τα ποσά επιστροφής κατά την παρ. 4, εκτός από τις περιπτώσεις που ο καταναλωτής οργανώνει την επιστροφή των αγαθών μόνος του και με δικά του έξοδα. Ο Προμηθευτής δεν έχει καμία υποχρέωση να αποζημιώσει το πρόσθετο κόστος παράδοσης των αγαθών όταν ο χρήστης έχει επιλέξει ρητά τρόπο παράδοσης των αγαθών εκτός από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρει ο Προμηθευτής.

 

(6) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποθηκεύει τα αγαθά που παραλαμβάνει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα και να διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά την περίοδο της παρ. 1.

 

(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον Προμηθευτή κάνοντας γραπτή δήλωση στον Προμηθευτή χρησιμοποιώντας την τυπική φόρμα υπαναχώρησης σύμβασης, που διατίθεται στη διεύθυνση [email protected] και στο Παράρτημα Αρ. 1 αυτών των γενικών όρων και συνθήκες.

 

(8) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον Χρήστη μέχρι να παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο χρήστης παράσχει απόδειξη ότι έστειλε τα αγαθά πίσω, ανάλογα με το ποιο από τα δύο συνέβη νωρίτερα.

 

(10) Ανεξάρτητα από τις παραπάνω υποθέσεις, ο Χρήστης αναλαμβάνει να επιστρέψει τα αγαθά σε εμπορική μορφή που επιτρέπει την επακόλουθη πώλησή τους, εκτός εάν η αποσυσκευασία των αγαθών οδηγεί σε προφανή παραβίαση της εμπορικής μορφής των αγαθών, όπως, αλλά όχι περιορίζεται σε, καταστρεπτό κουτί, ερμητική συσκευασία και άλλες παρόμοιες θήκες. Σε περίπτωση κατεστραμμένης εμπορικής εμφάνισης των αγαθών, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί να αποδεχτεί την υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή να χρεώσει στον Χρήστη τα έξοδα επαναφοράς των αγαθών σε εμπορική εμφάνιση.

 

(11) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης βάσει αυτού του άρθρου, θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει ασκήσει επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με το περιεχόμενο μπόνους που ανήκει στα αγαθά.

 

Τέχνη. 17. (1) Ο όρος παράδοσης των αγαθών καθορίζεται για κάθε αγαθό ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον χρήστη μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg

 

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg δεν έχουν καθορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 ημερολογιακές ημέρες, ξεκινώντας από την ημερομηνία που ακολουθεί την αποστολή της παραγγελίας του χρήστη στον Προμηθευτή μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends .bg

 

(3) Εάν ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει τα παραγγελθέντα αγαθά, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον Χρήστη και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε.

 

Τέχνη. 18. Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη βουλγαρική νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση, τη διαφήμιση και την πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής.

 

VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Τέχνη. 19. (1) Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg μπορεί να οργανώσει την παράδοση και παράδοση των αγαθών στον Χρήστη με σχετική ταχυμεταφορά εντός της προθεσμίας που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

 

(2) Εάν ο όρος της παρ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο Προμηθευτής οργανώνει την παράδοση και την παράδοση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

Τέχνη. 20. (1) Ο Χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα αγαθά κατά τη στιγμή της παράδοσης και της παράδοσης και εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις, να ειδοποιήσει αμέσως τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg.

 

(2) Εάν ο Χρήστης δεν ειδοποιήσει τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg σύμφωνα με την παρ. 1 τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί ως σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκτός από κρυφά ελαττώματα.

 

Τέχνη. 21. Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg δεν αναλαμβάνει να παρέχει την απαραίτητη υπηρεσία για τα αγαθά.

 

Τέχνη. 22. Για περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται στο παρόν τμήμα ισχύουν οι κανόνες εμπορικής πώλησης που ορίζονται στον Εμπορικό Νόμο και στον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών.

 

IX. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τέχνη. 23. (1) Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Talante Trade OOD, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ Πολιτική Απορρήτου.

 

(2) Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από τους Χρήστες υπόκεινται σε προστασία βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού 2016/679 και ο Πάροχος τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

 

(3) Εάν ο Χρήστης συμφωνεί με την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, ο Χρήστης επιβεβαιώνει ρητά ότι συμφωνεί ότι ο Πάροχος αποθηκεύει πληροφορίες ή λαμβάνει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην τελική συσκευή του Χρήστη για τους σκοπούς και τους όρους που προβλέπονται αναλυτικά σε αυτήν. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες ή να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην τελική συσκευή του Χρήστη και για άλλους λόγους που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.
(4) Ο Χρήστης ή ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος της πλατφόρμας MissTopTrends.bg έχει το δικαίωμα να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα στον Χρήστη ή τον Χρήστη ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού δελτίου ή προσφορών για την αγορά αγαθών, εφόσον Ο χρήστης ή ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg

 

(5) Ο Χρήστης ή ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος της πλατφόρμας MissTopTrends.bg έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χρήστη ή του Χρήστη όταν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του Παρόχου στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αποθήκευση ή την πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 με τους τρόπους που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

 

Τέχνη. 24. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιήσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει τη γνησιότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.

 

(2) Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Πάροχος της πλατφόρμας MissTopTrends.bg έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ανακοινωθείσα «Διαδικασία για απώλεια ή ξεχασμένο όνομα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης», που διατίθεται στη διεύθυνση: MissTopTrends.bg

 

Χ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

 

Τέχνη. 25. (1) Αυτοί οι γενικοί όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον Πάροχο της πλατφόρμας MissTopTrends.bg, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες με τον κατάλληλο τρόπο.

 

(2) Ο πάροχος στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα έχει επίδραση στον Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Α) αφού ειδοποιηθεί ρητά από τον Πάροχο στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών που του έχει χορηγηθεί ότι τα απορρίπτει. ή

 

Β) μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή τους ότι τα απορρίπτει.

 

Γ) με τη ρητή αποδοχή του από τον Χρήστη μέσω του προφίλ του στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg

 

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Παρόχου στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg, σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή προκειμένου να είναι αποτελεσματικά εναντίον του.

 

Τέχνη. 26. Ο Πάροχος δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στο {terms_rul} μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις σε αυτούς.
XI. ΛΗΞΗ

 

Τέχνη. 27. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις και η σύμβαση του Χρήστη με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

κατά τη λήξη και την κήρυξη εκκαθάρισης ή κήρυξης πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης·
με αμοιβαία συμφωνία των μερών γραπτώς·
σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του·
όταν ο εξοπλισμός δεσμεύεται ή σφραγίζεται από κρατικές αρχές·
σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg. Στην περίπτωση αυτή, οι συναφθείσες αλλά μη εκτελεσμένες συμβάσεις αγοραπωλησίας παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές.

 

Τέχνη. 28. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να καταβάλει αποζημίωση, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα MissTopTrends.bg κατά παράβαση αυτών των γενικών όρων, της νομοθεσίας Δημοκρατία της Βουλγαρίας, οι γενικά αποδεκτοί ηθικοί κανόνες ή οι γενικά αποδεκτοί κανόνες και πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

XII. ΕΥΘΥΝΗ

 

Τέχνη. 29. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει και να αποζημιώσει τους προμηθευτές στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg και τον Προμηθευτή έναντι νομικών αξιώσεων και λοιπών αξιώσεων τρίτων (ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιολογημένες ή όχι), για όλες τις ζημίες και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου και νομικά έξοδα) που προκύπτουν από ή σε σχέση με (1) αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, (2) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραγωγής, εκπομπής ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) παράνομη μεταβίβαση άλλων προσώπων του δικαιώματα που παρέχονται στον Χρήστη, για τη διάρκεια και βάσει των όρων της σύμβασης και (4) ψευδώς δηλώνοντας την παρουσία ή την απουσία της ποιότητας του χρήστη κατά την έννοια του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών.

 

Τέχνη. 30. Ο πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων Διαδικτύου, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

 

Τέχνη. 31. (1) Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από τον Χρήστη σε τρίτα μέρη.

 

(2) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για περιουσιακές ή μη περιουσιακές ζημίες, που εκφράζονται σε απώλεια οφελών ή ζημίες που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης του MissTopTrends.bg και σύναψης συμβολαίων πώλησης με τον Προμηθευτή.

 

(3) Ο πάροχος δεν φέρει ευθύνη για το χρόνο κατά τον οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη λόγω ανωτέρας βίας.

 

(4) Ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις στο πλαίσιο των προϊόντων, ειδήσεων και άρθρων στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg

 

Τέχνη. 32. (1) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και της επακόλουθης απώλειας πληροφοριών, διάδοσης πληροφοριών, πρόσβασης σε πληροφορίες, περιορισμού πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλων παρόμοιων συνεπειών.

 

(2) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλαγής δεδομένων ως αποτέλεσμα ψευδούς αναγνώρισης τρίτου που υποδύεται τον χρήστη, εάν οι περιστάσεις μπορεί να πιστεύει ότι αυτό το άτομο είναι ο Χρήστης.
XIII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

 

Τέχνη. 33. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg αναλαμβάνουν να προστατεύουν ο ένας τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του άλλου, καθώς και να προστατεύουν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή τους κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεις.

 

(2) Ο Χρήστης και ο Πάροχος αναλαμβάνουν την υποχρέωση, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου της σύμβασης, να μην δημοσιοποιούν καμία γραπτή ή προφορική αλληλογραφία μεταξύ τους. Η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, φόρουμ στο Διαδίκτυο, ιδιωτικούς ή δημόσιους ιστότοπους κ.λπ. μπορεί να θεωρηθεί δημόσιος τομέας.

 

Τέχνη. 34. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων και διατάξεων σε ειδική σύμβαση μεταξύ του Παρόχου στην πλατφόρμα MissTopTrends.bg και του Χρήστη, υπερισχύουν οι όροι της ειδικής σύμβασης.

 

Τέχνη. 35. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων δεν θα ακυρώσει ολόκληρη τη σύμβαση.

 

Τέχνη. 36. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

 

Τέχνη. 37. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους Χρήστες του MissTopTrends.bg.

 

Παράρτημα Αρ. 1 – Τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

 

Τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση:
(συμπληρώστε και στείλτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

– Προς (Talante Trade OOD, Sofia 1000, Sofia, PO Box 1309, Al. Stamboliyski Blvd. 156, Speedy’s office, [email protected]

 

– Ειδοποιώ/με το παρόν* ότι αποποιούμαι* τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς* για την αγορά των ακόλουθων αγαθών*/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας*

 

– Παραγγέλθηκε στις*/Παραλήφθηκε στις*
– Όνομα χρήστη(ών).

 

– Διεύθυνση χρήστη/ών

 

– Υπογραφή χρήστη(ών) (μόνο εάν αυτή η φόρμα είναι σε χαρτί)

 

– Ημερομηνία

 

————————————————– —-

 

* Το περιττό διαγράφεται.

 

Παράρτημα Αρ. 2 – Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

 

Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

 

Τυπικές οδηγίες εξαίρεσης:

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος.
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε εντός 14 ημερών.
Η περίοδος ακύρωσης είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και υποδεικνύεται από εσάς, παραλάβατε τα αγαθά.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο MissTopTrends.bg και την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη τυπική φόρμα εξαίρεσης, αλλά αυτό δεν απαιτείται. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την τυπική φόρμα εξαίρεσης ή άλλη σαφή αίτηση εξαίρεσης στον ιστότοπό μας MissTopTrends.bg. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα σας στείλουμε αμέσως μια επιβεβαίωση σε ανθεκτικό μέσο (π.χ. e-mail) παραλαβής άρνησης.
Για τη συμμόρφωση με την περίοδο υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

 

Ενέργεια άρνησης:

 

Εάν ακυρώσετε αυτό το συμβόλαιο, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με μια μέθοδο παράδοσης που έχετε επιλέξει διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα κάνουμε την επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε καθορίσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επιστροφή χρημάτων θα είναι δωρεάν για εσάς.
Έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε τις επιστροφές χρημάτων μέχρι να λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
Πρέπει να επιβαρυνθείτε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Τα έξοδα αναμένεται να μην υπερβαίνουν το κατά προσέγγιση κόστος παράδοσης ή την τυπική υπηρεσία ταχυμεταφορών.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα των δοκιμών τους εκτός από όσα είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της σωστής λειτουργίας τους.

 

Δείτε πρόσθετες πληροφορίες χρήστη στο MissTopTrends.bg